د تولید پروسه

原材料
拉丝
冷镦
光球

خام توکي

د تار کښنه

سړه سر

د فضا ځای

热处理
硬磨
分选
初研 精研

د تودوخې درملنه

سخت تفاله

ترتیب کول

لومړنۍ څیړنه او ګړندی څیړنه

清洗
光电
终检
包装

پاک

عکس العمل

نهایی معاینه

بسته بندي